Eesti Hematoloogide Selts loodi 23 Eesti hematoloogi poolt 13.09.2003

Esimesse seltsi juhatusse valiti prof. Hele Everaus, dr. Mirja Varik, dr. Katrin Palk, dr. Marju Hein ja dr. Ain Kaare