Eesti Hematoloogide Seltsi poolt ellu kutsutud üritusteseeria “Hematoloogide Kool” keskendub erinevatele olulistele teemadele akadeemilisest ja kliinilisest vaatest, pakkudes uusi teadmisi nii alustavatele kui pikaajalistele kolleegidele. Traditsiooniliselt on üritusele kutsutud ka lektorid väljaspoolt Seltsi liikmeskonda, seda nii Eestist kui välisriikidest. Tänaseks juba viiel korral asetleidnuna jätkab EHS üritustesarja ka edaspidi.