Eesti Hematoloogide Seltsi sügisseminar

07-08. oktoobril kogunes Eesti Hematoloogide Selts Tulivee konverentsikeskuses, et osaleda järjekorras juba viiendas EHSi Hematoloogide Koolis ning arutleda erinevate Seltsi tulevikuteemade üle.

Osavõtt oli rohkearvuline ning koosviibimine meeleolukas ning tulemusrikas. Üheskoos said üle vaadatud Seltsi olemasolevad ning loodavad töögrupid, arutletud residentuurikorralduse ning -programmi üle, kaardistatud Eesti Vähitõrjeprogrammi rakenduskava lõigud ning planeeritud aastaks 2023 esitatavad tervishoiuteenuste loetellu lisanduvad/muutuvad ravid.

Eesti Hematoloogide Selts tänab omalt poolt nii osavõtjaid kui toetajaid.